Vademecum inwestora

Wytyczne dotyczące montażu systemu rekuperacji

Poprawny montaż systemu rekuperacji umożliwia wykorzystanie pełni potencjału instalacji, wytworzenie komfortowego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń oraz redukcję kosztów ogrzewania.

Rekuperacja – elementy składowe instalacji

Wentylacja mechaniczna (rekuperacja) to sieć kanałów wentylacyjnych dystrybuujących powietrze do poszczególnych pomieszczeń w budynku. Dostarczane powietrze zostaje wcześniej uzdatnione (uzyskanie oczekiwanych parametrów) w centrali wentylacyjnej.

Wentylacja mechaniczna a grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna to bardzo prosty oraz naturalny sposób wymiany powietrza w budynku. Zasada działania systemu opiera się na różnicy temperatur i ciśnień, jakie występują pomiędzy powietrzem wewnętrznym i zewnętrznym.