Vademecum inwestora

Wytyczne dotyczące montażu systemu rekuperacji

Poprawny montaż systemu rekuperacji umożliwia wykorzystanie pełni potencjału instalacji, wytworzenie komfortowego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń oraz redukcję kosztów ogrzewania. Najważniejsze wytyczne dotyczą montażu centrali oraz kanałów, czyli kluczowych komponentów instalacji rekuperacji.

 

Montaż centrali – wytyczne

Kluczowym czynnikiem przy wyborze miejsca montażu centrali wentylacyjnej jest temperatura danego pomieszczenia. Im wyższa temperatura, tym korzystniejsze parametry pracy urządzenia uzyskamy w okresie zimowym. Pomieszczenie to musi być miejscem ocieplonym o temperaturze nie niższej niż 10oC. W przypadku pomieszczenia nieogrzewanego dobrym rozwiązaniem jest rozprowadzenie pętli ogrzewania podłogowego, co zapewni stabilną temperaturą w okresie zimowym.

Rekomendowanym miejscem montażu centrali jest kotłownia.

 

Rys. 2 Prawidłowe umiejscowienie centrali wentylacyjnej

Przed montażem centrali, należy pamiętać o doprowadzeniu do danego pomieszczenia:

  • Odpływu skroplin Ø32mm do kanalizacji (z zachowaniem stałego spadku w kierunku kanalizacji),
  • Zasilania 230V z sieci elektrycznej,
  • Przewodu komunikacyjnego pomiędzy centralą a planowanym umiejscowieniem panelu sterowania.

   

Rys. 3 Przykładowe sposoby montażu central wentylacyjnych

 

Montaż kanałów – wytyczne

Zaleca się prowadzenie przewodów wentylacyjnych po stronie ciepłej budynku, pozwalając tym samym uniknąć strat energii podczas transportu powietrza. Jeżeli trasa kanałów przebiega przez pomieszczenie:

  • Ogrzewane: należy zaizolować czerpnię (min. 6 cm) oraz wyrzutnię (min. 3 cm),
  • Nieogrzewane: należy zaizolować wszystkie przewody oraz czerpnię (min. 6 cm),
  • O temperaturze poniżej 16 ˚C: należy zaizolować kanały w taki sposób, aby izolacja była wystarczająca nawet w przypadku najmniej korzystnych warunków.

Wykonanie odpowiedniej izolacji termicznej chroni przewody wentylacyjne przed wykraplaniem się w nich pary wodnej.

 

Rys. 4 Przestrzenie prowadzenia kanałów wentylacyjnych

Możliwa lokalizacja przewodów wentylacyjnych:

  • Sufit podwieszany,
  • W warstwie ocieplenia podłogi/stropu (uwaga: minimalna grubość izolacji dla kanałów FLEX75 wynosi 9cm),
  • Strych nieużytkowy (ocieplony od strony szczytu dachu)