Projekt

tylko z nami sprawna realizacja inwestycji

Projekt to niezwykle ważny i istotny element procesu montażu instalacji. Zespół inżynierów ECOFAN zawsze jest w gotowości. Opracuje i przygotuje rozwiązania zgodne z wszelakimi normami i przepisami oraz uwzgledniające najnowsze technologie. To w dziale projektowym obliczamy, rysujemy, tworzymy i optymalizujemy koncepcje prowadzenia instalacji i montażu urządzeń. Nasze projekty uwzględniają oczekiwania i potrzeby inwestora, tak aby nie kolidować z planem aranżacji wnętrza oraz dostosowane są do technologii w jakiej jest wykonany budynek. 

Projekt pozwala nam przedstawić koncepcję, a klientom zwizualizować przebieg instalacji i umiejscowienie urządzeń. Dzięki temu możemy ustalić i doprecyzować wszelkie szczegóły co przekłada się na sprawną realizację inwestycji. Istotnym jest również fakt, że projekt i wykonana przez nas, po zakończonej inwestycji, dokumentacja zdjęciowa są nieocenionym źródłem informacji o rozmieszczeniu i sposobie montażu instalacji.