Vademecum inwestora

Rekuperacja –elementy składowe instalacji

Wentylacja mechaniczna (rekuperacja) to sieć kanałów wentylacyjnych dystrybuujących powietrze do poszczególnych pomieszczeń w budynku. Dostarczane powietrze zostaje wcześniej uzdatnione (uzyskanie oczekiwanych parametrów) w centrali wentylacyjnej. Do najważniejszych elementów systemu należy:

 

Centrala wentylacyjna (rekuperator)

Centrala wentylacyjna jest sercem całej instalacji, gdzie następuje proces uzdatnienia powietrza (w tym odzysk ciepła) oraz ukierunkowanie jego przepływu do odpowiednich części budynku. Jest to element systemu o dość złożonej budowie, zawierającej wiele sekcji w zależności od potrzep klienta.

 

Wymiennik ciepła

W przypadku rekuperacji jest to zdecydowanie najważniejszy element, od którego zależy sprawność całego systemu. Wymiennik jest odpowiedzialny za odzysk ciepła z powietrza wewnętrznego (zużytego) oraz przekazanie go do strumienia zewnętrznego (świeżego), powodując tym samym wzrost temperatury. Przekazanie ciepła następuje za pomocą specjalnej przepony, więc powietrze świeże nie ma bezpośredniego kontaktu z powietrzem zużytym. Dzięki odzyskowi ciepła temperatura powietrza nawiewanego jest zbliżona do tej wymaganej i koniecznie jest jedynie lekkie podgrzanie powietrza. Obecnie najczęściej wykorzystywane są trzy rodzaje wymienników, które różnią się pomiędzy sobą budową oraz efektywnością.

  • Płytowy wymiennik krzyżowy, gdzie strumienie powietrza przepływają poprzez kanaliki prostopadle do siebie Efektywność: 50-70%
  • Płytowy wymiennik przeciwprądowy, gdzie kanaliki ułożone są równolegle do siebie, a powietrze przepływa w odmiennych kierunkach. Efektywność: ok. 90%
  • Wymiennik obrotowy w postaci walca wypełnionego specjalnym materiałem akumulującym. Ciepło zostaje zmagazynowane w walcu, który obracając się, przekazuje je do strumienia zimnego. Efektywność: 75-90%

Zastosowanie wymiennika ciepła pozwala na redukcję zużycia energii oraz znaczne obniżenie rachunków za ogrzewanie domu!

 

Sekcja wentylatorowa

W tej sekcji znajdują się wentylatory nawiewne oraz wyciągowe odpowiedzialne za ruch powietrza w całej instalacji. Najlepszym rozwiązaniem są urządzenia zmiennoprądowe, czyli takie, gdzie mamy możliwość regulacji ich pracy (np. wydajności). Umożliwia to dostosowanie funkcjonowania systemu wentylacyjnego do naszych aktualnych potrzeb oraz oszczędność energii elektrycznej.

 

Sekcja filtrowa

Odpowiednio dobrane filtry zapewnią nam zawsze czyste i zdrowe powietrze w naszym domu, bez względu na jakość powietrza zewnętrznego. Rodzaje filtrów różnią się pomiędzy sobą w zależności od rodzaju zanieczyszczeń oraz indywidualnych preferencji użytkownika.

Ponadto pełnią funkcję zabezpieczającą pozostałe części centrali przed zabrudzeniem, przedłużając tym samym ich żywotność.

 

By-pass

By-pass to specjalne obejście wykorzystywane w cieplejsze dni (głównie latem), gdy nie zachodzi potrzeba ogrzewania pomieszczeń. Wówczas powietrze zużyte przepływa przez centralę z pominięciem wymiennika, czyli odzysk ciepła zostaje wstrzymany.

Oczywiście w okresie zimowym by-pass pozostaje wyłączony, a odzysk ciepła przebiega bez przeszkód. Wyróżniamy by-pass ręczny oraz automatyczny.

 

Automatyka

System regulacji pozwala dostosować wydajność centrali wentylacyjnej do aktualnych potrzeb użytkownika. Samoregulacja pracy systemu możliwa jest dzięki różnorodnym czujnikom mierzącym aktualne parametry np. czujnik CO2, temperatury lub wilgotności.

Funkcjonowanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej może być również skoordynowane z BMS-em (system zarządzania budynkiem).

 

Kanały wentylacyjne

Odpowiadają za rozprowadzenie powietrza do poszczególnych części budynku. Warto zadbać o prawidłowy montaż kanałów, aby móc cieszyć się cichą pracą instalacji.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kanałów:

  • Flex, czyli okrągłe miękkie przewody. Wykonane są z HDPE (polietylen o dużej gęstości) i charakteryzują się niewielkimi średnicami oraz wysoką elastycznością. Umieszczane są w ociepleniu lub suficie podwieszanym, pozwalając na oszczędność miejsca w pomieszczeniu. Powłoka wewnętrzna zawiera jony srebra, pełniąc tym samy zabezpieczenie antygrzybiczne i antystatyczne.
  • Spiro, czyli okrągłe sztywne przewody izolowane wełną mineralną. Charakteryzują się dość dużymi średnicami oraz wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Przewody wentylacyjne wychodzące z rekuperatora tj. do czerpni, wyrzutni oraz prowadzące do rozdzielaczy rurowych wykonywane są właśnie z rur spiro.

Alternatywnym rozwiązaniem są kanały flat stosowane, gdy w danym miejscu jest zbyt mało przestrzeni na montaż kanałów okrągłych. Wymiary zewnętrzne takiego kanału to 53×132 mm.

Spiro

Flex

Flat

Elementy nawiewne/wyciągowe

Elementy nawiewne i wyciągowe montowane są w konkretnym pomieszczeniu zaopatrywanym w powietrze. Posiadają one różne dodatkowe elementy pozwalające na regulację i ukierunkowanie strumienia powietrza (np. ruchome kierownice, przepustnice).

Rynek wentylacyjny oferuje bogaty wybór anemostatów oraz kratek wentylacyjnych, tak aby możliwe najlepiej dopasować je do wystroju wnętrza. W naszej ofercie mamy dostępne anemostaty plastikowe, metalowe, chromoniklowe.

 

Czerpnia

Czerpnia to początkowy punkt instalacji, w który powietrze jest zasysane do wnętrza budynku. W zależności od możliwości w danym miejscu możemy wybrać czerpnię ścienną, terenową lub dachową. Warto zauważyć, że lokalizacja urządzenia jest ściśle określona przepisami, co ma związek z koniecznością dostarczenia powietrza możliwe niezanieczyszczonego.

 

Wyrzutnia

Element końcowy instalacji, którym zużyte powietrze usuwane jest poza budynek. Podobnie jak w przypadku czerpni, wyróżniamy wyrzutnie ścienne, dachowe oraz terenowe.

 

Elementy dodatkowe

W zależności od indywidualnych preferencji oraz stopnia złożoności systemu instalacja może zostać powiększona o dodatkowe sekcje tj. grzania/chłodzenia oraz nawilżania/